Indberettelse af årsregnskab

Årsregnskab er noget som alle kapitalselskaber (A/S, ApS og IVS) skal indberette. Denne, sammen med selvangivelsen, er de to vigtigste ting, som man skal huske, hvis man er ejer at et sådan selskab. Årsregnskabet er en oversigt over en virksomheds økonomiske status og aktiviteter gennem det foregående år.

Et årsregnskab skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. Det skal man, og det skal man til tiden. Fristen for at indberette sit årsregnskab, ligger 5 måneder efter regnskabsåret er slut. Er man derimod et stort selskab i regnskabsklasse D, har man kun 4 måneders frist. De fleste har et regnskabsår fra 1. januar til 31. december. Har man det, så skal man altså indberette sit årsregnskab senest 31. maj. Andre har regnskabsår fra 1. juli til 30. juni.
   Misser man fristen, jamen så får man en fin lille besked om, at man har 8 dage til at indberette. Misser man fristen igen, så får man en bøde der skal betales til selskabsstyrelsen.

Før i tiden var det ok, hvis årsregnskabet kom om morgenen 1. juni, men ikke mere. Da regnskabet skal indberettes digitalt, så er det altså 31. maj, og ikke et sekund efter. Om aftenen er lige så fint som om morgenen eller i løbet af dagen.

Skal alle indberette årsregnskab?

Hvis man sidder med et lille IVS selskab, kan man blive fristet til at tro, at det ikke er nødvendigt at indberette årsregnskab – men det er det. Har du et IVS, ApS eller A/S, så skal der indberettes. Dog ændres størrelsen af rapporten alt afhængigt af størrelsen af selskabet.

Har man derimod en selvstændig virksomhed (enkeltmandsvirksomhed), behøver man ikke indberette et årsregnskab. Man behøver faktisk slet ikke lave det. Man kan lave en årsrapport efter reglementet, men det er ikke nødvendigt. Langt de fleste selvstændige virksomheder skal blot lave et skatteregnskab.

Hvad skal den indeholde?

Et årsregnskab er en del af årsrapporten. Begge dele noget, der skal indberettes hvert år for selskaber. Dog skal årsregnskabet også indeholde nogle specifikke dele:

  • Resultatopgørelse (Indtægter og Udgifter)
  • Balance (Aktiver og Passiver)
  • Eventuelle noter (Virksomhedens aktiviteter gennem året og forventninger til kommende år)

Hvordan laver du dit årsregnskab?

Når du skal lave dit årsregnskab, skal du bruge en række tal og bilag. Dette indbefatter:

  • Virksomhedens bilag for hele året
  • Årsopgørelse fra banken
  • Bankudskrifter pågældende for virksomheden gennem året
  • Kasserapporter

Som nævnt tidligere, så er omfanget af regnskabet bestemt af, hvor stort selskabet er. Selskaber er delt i 4 grupper: A, B, C og D. I gruppe A ses de mindste regnskaber, og de største ses i gruppe D.

Du behøver selvfølgelig ikke at gøre det selv, du kan også få en revisor til det. Så slipper du selv for sliddet, og du er sikker på, at det hele er i orden.

Hvordan indberetter man årsregnskab?

Du har nu siddet og svedt, knoklet og blødt over dette årsregnskab. Nu er det endelig blevet tid til at indsende rapporten. Men hvor gør man det henne?

Som nævnt tidligere, så er årsregnskabet en del af årsrapporten, og regnskabet skal derfor indsende som en del af rapporten. Først og fremmest, så skal årsregnskabet godkende på en generalforsamling. Det skal underskrives af direktionen og bestyrelsen. Herefter bliver den indsendt til Erhvervsstyrelsen